12. Krecbachova cesta (V) 5 h.
Popis cesty:

12. Krecbachova cesta (V) 5 h.
J. Krecbach, K. Krecbach, Z. Vaník, 10. 8. 1967

V ľavej časti trojuholníkovej steny sprava ohraničenej SV rebrom je výrazné vhĺbenie. Výstup vedie vpravo od vhĺbenia. Nástup je v jaskynke pod bieložltým výlomom a zárezom. Vedie šikmo doprava a asi po 30 m priamo hore k bielej škvrne. Odtiaľ vedie kolmo hore do krátkeho vhĺbenia a po stupňoch popod šikmú platňu mierne doľava okolo výrazného vhĺbenia, ktoré sa končí za vežičkou. ďalej v ľavej časti tejto trojuholníkovej vežičky až na SV rebro a ním na vrchol.